header banner
Default

Hvilke konsekvenser har venstrefløjens moralske kompas haft?


Venstreorienterede, der er tro mod deres idealer, burde helt naturligt støtte Israel. Men en udbredt antisemitisme og sympati med terrorister hersker på den progressive venstrefløj i Vesten. Det skriver medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen.

I skyggen af terror, død og ødelæggelse efter det største terrorangreb siden 9/11, er det foruroligende at dvæle ved den udbredte antisemitisme og sympati med terrorister, der hersker på den progressive venstrefløj i Vesten.

Tag eksempelvis Alternativets politiske ordfører, Sascha Faxe, som nægter at kalde Hamas’ angreb på civile israelere for et terrorangreb.

Selvom Hamas’ har slagtet over 260 unge festivaldeltagere, gået fra hus til hus og henrettet uskyldige, dræbt små børn og brændt israelere levende, mens de har sendt tusindvis af raketter mod civile mål med henblik på at dræbe så mange israelere som muligt, nægter Sascha Faxe at kalde angrebet terrorisme.

Også i Enhedslistens ungdomsparti, Socialistisk Ungdomsfront, er reaktionen på Hamas’ terrorangreb så afsporet, at det er svært at begribe. De skriver følgende om Hamas’ drab på over 1.000 uskyldige civile: 

”Fri Palæstina, from the river to the sea!”.

Et ordsprog der betyder, at Palæstina skal have kontrol over hele Israel, altså fra Jordan-floden i øst til Middelhavet mod vest.

Det er selvfølgelig legitimt at kritisere Israel og dets bosættelser

Dette slogan er en del af Hamas’ principprogram og bruges almindeligvis af Hamas’ ledere.

Det anses som dybt antisemitisk, da det implicerer, at Israel skal udslettes, og at jøderne ikke har ret til deres eget land.

Hovedrystende

VIDEO: Hvad kan vi gøre for at mindske støjgener fra trafik?
FORCE Technology

Hos De Radikale skriver deres folketingskandidat Kim Lei-Jensen følgende: 

”Hamas giver Israel den medicin, som Israel har givet palæstinenserne i årevis med deres drab af utallige civile og børn”.

Det er selvfølgelig legitimt at kritisere Israel og dets bosættelser, men at sammenligne Hamas’ frygtelige terrorangreb, der havde karakter af et veritabelt folkemordsforsøg, med Israels militære aktioner i Gaza og på Vestbredden, er så hovedrystende og afgrundsdybt forkert, som noget overhovedet kan være.

Visse venstrefløjspartiers had til Israel og det jødiske folk har blandt andet medført, at Københavns Rådhus ikke kommer til at flage med israelsk flag

At dét er reaktionen på det største og mest grusomme terrorangreb siden 9/11 fra den radikale folketingskandidat, siger noget om, hvor afsporet og antisemitisk dele af venstrefløjen er blevet.

Visse venstrefløjspartiers had til Israel og det jødiske folk har blandt andet medført, at Københavns Rådhus ikke kommer til at flage med israelsk flag eller oplyse Rådhuset i det israelske flags farver, da beslutningen kræver enstemmighed.

Det har man ellers gjort i mange andre europæiske storbyer.

Ikke kun i Danmark

VIDEO: Danmark bliver medlem af EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde – hvad nu? (english video)
DIISpublish

Og det er ikke kun et dansk fænomen. Antisemitismen og terrorsympatien trives i bedste velgående blandt progressive i hele Vesten, særligt blandt elitære kulturinstitutioner såsom universiteterne.

Tag eksempelvis det prestigefyldte eliteuniversitet, Harvard University, en af Vestens absolutte højborge for venstreradikal tænkning og aktivisme. Her har en koalition af 34 studenterorganisationer erklæret, at: 

”The Israeli regime [is] entirely responsible for all unfolding violence (altså terrorangrebene)”, og ledelsen af Harvard ville i lang tid ikke sige noget offentligt om terrorangrebet – de ville ikke fordømme Hamas offentligt.

Den sidste uge har været et klart vidnesbyrd om, hvor lang væk venstrefløjen har bevæget sig fra sine oprindelige idealer

Rækken af progressive politikere, kulturinstitutioner, meningsdannere mv., som mere eller mindre direkte retfærdiggør Hamas’ frygtelige terrorangreb, og som har decideret antisemitiske holdninger, er meget lang.

Nationalt og kulturelt selvhad

VIDEO: Peter Kjærulf: Hvad den menneskelige bevidsthed rummer af muligheder. - i Solvognen 2023
KUNST OG FILOSOFICENTRET SOLVOGNEN

Den sidste uge har været et klart vidnesbyrd om, hvor lang væk venstrefløjen har bevæget sig fra sine oprindelige idealer om solidaritet, retfærdighed og ordentlighed.

Det er desværre konsekvensen af, at toneangivende venstreorienterede tænkere og bærende kulturinstitutioner i stigende grad abonnerer på en langt mere ideologisk venstreorienteret tænkning, der blandt andet indebærer et dybt nationalt og kulturelt selvhad, et opgør med stort set alt, der er traditionelt og vestligt, og en udbredt støtte til alle folk, der engang er blevet udsat for uretfærdig behandling af Vesten.

Israel blev nemlig skabt som et tilflugtssted for et forfulgt folk

Denne progressive venstrefløjstænkning indebærer et flirteri med ekstremistiske ideologier og grupper, herunder terrororganisationen Hamas, der har et klart og utvetydigt mål om Israels udslettelse og jødernes død.

Bastion for demokrati

VIDEO: Hemmeligheten universitetene IKKE vil du skal vite
Ivar Knutsen

Venstreorienterede, der er tro mod deres idealer, burde ellers helt naturligt støtte Israel – selvom det er legitimt at kritisere landets regering.

Israel blev nemlig skabt som et tilflugtssted for et forfulgt folk, og landet som står som en bastion for demokrati, tolerance og frihed i en region plagede af ustabilitet, intolerance og undertrykkelse.

Solidariteten med det israelske folk burde have strømmet ind fra venstrefløjen i forbindelse med terrorangrebet.

Alligevel ser vi primært antisemitisme og støtte til Palæstina på den progressive venstrefløj, hvis moralsk kompas er fuldstændig korrumperet af ideologi.

Sources


Article information

Author: Brendan Caldwell

Last Updated: 1698309121

Views: 964

Rating: 4.9 / 5 (111 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brendan Caldwell

Birthday: 2022-12-09

Address: USCGC Thompson, FPO AE 36865

Phone: +3553383114423369

Job: Zoologist

Hobby: Stamp Collecting, Skateboarding, Billiards, Aquarium Keeping, Bird Watching, Board Games, Rock Climbing

Introduction: My name is Brendan Caldwell, I am a bold, accomplished, unreserved, artistic, sincere, Determined, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.