header banner
Default

Cryptoanalyse: Cardano (ADA) kan 70% stijgen naar 70 cent - BLOX | Nieuws


De op de zevende plaats staande cryptocurrency, Cardano, blijft een hogere hoogtepunten en hogere laagtepunten maken. Hoewel deze trend veelbelovend lijkt, is het belangrijk om te benadrukken dat de koers onder een cruciaal prijsniveau is gezakt. Dit dwingt ons om scherp te blijven en de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Vandaag duiken we dieper in op de Cardano-koers en de cruciale weerstand die momenteel speelt. Ook werpen we een blik op de Cardano/Bitcoin waarderingsgrafiek, waaruit duidelijk blijkt dat Bitcoin de afgelopen tijd veel beter heeft gepresteerd dan Cardano. Maar hoe lang zal deze trend nog aanhouden?

De opwaarste trend van Cardano

VIDEO: Wat is Cardano (ADA) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

In de analyse van 15 maart, benadrukte ik dat het cruciaal voor Cardano is om een hoger hoogtepunt te maken. Mijn koersdoel was rond de 46 cent, en in de afgelopen weken is dit doel precies bereikt.

Helaas kon deze cryptomunt de hoogtes niet vasthouden en bevindt de koers zich net boven de 0,40 dollar. Niettemin is er op de grafiek een duidelijk bullish patroon zichtbaar, namelijk een ‘ascending triangle’.

Dit patroon wordt gekenmerkt door gelijke hoogtepunten, maar steeds hogere laagtepunten. Op de bovenstaande grafiek is de rode horizontale lijn de weerstand die doorbroken moet worden om de koers uit dit patroon te laten breken en het koersdoel te bereiken. Hoewel dit twee weken geleden leek te slagen, bleek het een fake-out te zijn.

Als de koers uiteindelijk opnieuw uitbreekt naar boven, wat waarschijnlijk is bij dit patroon, dan ligt het koersdoel net iets boven de 70 cent, wat een stijging van 70% zou betekenen. In het geval van een negatief scenario zou de koers de groene lijn kunnen verliezen als ondersteuning en terugvallen naar belangrijke ondersteuningsniveaus voor een mogelijk herstel.

Bitcoin presteert beter dan Cardano

VIDEO: Aantal Cardano miljonairs stijgt | Bitcoin bulls hebben het zwaar | #587
BLOX

De ADA/BTC-waardering geeft aan welke van de twee cryptovaluta’s beter presteert. Een hogere waardering geeft aan dat Cardano beter presteert ten opzichte van Bitcoin. Als de waardering afneemt, betekent dit dat er steeds minder Bitcoin nodig is om dezelfde hoeveelheid Cardano te kopen, wat dus wijst op een betere prestatie van Bitcoin.

Eén ding is zeker: de waardering is momenteel laag. In de afgelopen maanden en jaren heeft Cardano zeer slecht gepresteerd ten opzichte van Bitcoin.

Op dit moment test de koers een ondersteuning. Naar mijn verwachting zal het scenario dat is geschetst met de zwarte pijl zich voordoen, waarbij de koers twee ondersteuningslijnen test voordat deze de grote weerstandslijn doorbreekt. Om te bevestigen dat er sprake is van een daadwerkelijke uitbraak, is het noodzakelijk dat zowel de dagelijkse als de wekelijkse candle boven dit niveau sluiten.

Sources


Article information

Author: Amy Hall

Last Updated: 1698804722

Views: 535

Rating: 4.3 / 5 (108 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amy Hall

Birthday: 1955-09-06

Address: 7881 Richard Well Apt. 360, Georgehaven, DE 44479

Phone: +3732598284712774

Job: Accountant

Hobby: Whiskey Distilling, Astronomy, Arduino, Cross-Stitching, Knitting, Amateur Radio, Table Tennis

Introduction: My name is Amy Hall, I am a risk-taking, variegated, audacious, Open, treasured, unguarded, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.