header banner
Default

NBX jobber med en betydelig institusjonell aktør: – Det vil bli en del av vår kjernevirksomhet


Krypto

NBX inngår samarbeid med kryptofondsforvalter med samlede porteføljer på 258 milliarder kroner.

VIDEO: Big Data Analytics - ACCA Strategic Business Leader (SBL)
OpenTuition

Administrerende direktør i Norwegian Block Exchange, Stig Aleksander Kjos-Mathisen

NBX har inngått et strategisk samarbeid med leverandør av kryptofond AKJ, det skriver kryptobørsen NBX i en børsmelding. Administrerende direktør i NBX, Stig Aleksander Kjos-Mathisen, forklarer til Shifter at det er NBXs første store institusjonelle kunde.

– Vi skal oppbevare digitale aktiva for AKJ. Det vil si kryptovaluta og tokens. Ny EU-regulering gjennom Mica gjør at det blir sikrere og mer oversiktlig for institusjonelle kunder å investere i kryptovaluta. Vi tror at vi kommer til å få flere institusjonelle kunder og at det kommer til å bli en del av vår kjernevirksomhet framover, sier Kjos-Mathisen.

Ifølge børsmeldingen forvalter AKJ eiendeler for 24 milliarder amerikanske dollar, eller rundt 258 milliarder norske kroner. Gruppen betjener hedgefond og institusjonelle kunder i 35 land rundt om i verden. Kjos-Mathisen vil ikke si hvor mye som skal oppbevares hos dem, men forklarer at det er snakk om betydelige midler.

– Kommer AKJ til å kjøpe kryptovaluta gjennom dere?

– Avtalen går ut på at vi skal oppbevare kryptovaluta og tokens, men jeg tenker det vil være naturlig at de bruker oss til å gjennomføre transaksjoner også, sier Kjos-Mathisen.

Mener finansbransjen kommer til å tokeniseres

VIDEO: Cooperation with : Impact An Overview
NBT WORLD

I utgangspunktet er det hovedsakelig kryptovaluta som skal oppbevares hos NBX. Men på sikt mener Kjos-Mathisen at de også kommer til å oppbevare tokens.

– En token er et digitalt bevis på eierskap på en blokkede. Man kan for eksempel har en token på en diamant eller en bygning. Vi tror at finansbransjen kommer til å tokeniseres. Slike tokens kan man oppbevare selv, men det er ikke alle bedrifter som ønsker å bygge ut en slik infrastruktur. Da står vi klar til å kunne oppbevare dem for selskapene, forklarer Kjos-Mathisen.

Man oppbevarer både kryptovaluta og tokens i en form for konto som kalles en wallet eller lommebok. NBX tilbyr slike wallets.

Gode på antihvitvask

VIDEO: [Webinar] Using Machine Learning For Institutional Investing: Ask Us Anything!
Boosted ai

Sjef for produktavdeling i AKJ, Øyvind Pedersen jr., uttaler i børsmeldingen at Mica-regelverket gjør det mye enklere å innovere og lansere nye skalerbare tjenester i markedet.

– NBX har bevist styrke og kompetanse innen sikkerhet og on-chain antihvitvaskings-monitorering og opprettholder alle nødvendige registreringer for å kunne operere som kryptodepotmottaker. Samarbeidet med NBX som uavhengig depotmottaker er sterkt verdiøkende for AKJ, påpeker Pedersen jr i børsmeldingen.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Kommersiell leder

Aslaug Syvertsen

[email protected]

+47 992 18 315

Redaktør

Per-Ivar Nikolaissen

[email protected]

+47 926 88 389

Ansvarlig redaktør/
Daglig leder

Lucas H. Weldeghebriel
[email protected]

Besøksadresse
Shifter Media AS

Tordenskiolds gate 2

0160 Oslo

Sources


Article information

Author: Daniel Rocha

Last Updated: 1698687842

Views: 928

Rating: 4.7 / 5 (50 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Daniel Rocha

Birthday: 1913-07-03

Address: 33785 Jordan Dale, Richardsburgh, WY 58117

Phone: +4866810121271497

Job: Teacher

Hobby: Survival Skills, Stargazing, Table Tennis, Reading, Woodworking, Playing Piano, DIY Electronics

Introduction: My name is Daniel Rocha, I am a dazzling, proficient, Gifted, transparent, venturesome, intrepid, unguarded person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.