header banner
Default

Hoe veilig is het Nederlandse Bitvavo na het FTX-faillissement?


FTX was niet lang geleden nog een van de grootste exchanges ter wereld. Vandaag werd bekend dat de exchange failliet is. In een handomdraai is FTX totaal door het putje gegaan, en crypto-investeerders zijn terecht angstig. Veel wantrouwen gaat nu uit naar andere exchanges. Hebben zij hun zaakjes ook niet op orde, en moet ik misschien mijn cryptomunten ergens anders heen sturen? Crypto Insiders vroeg hoe het er bij Bitvavo voor staat en de Nederlandse exchange heeft enkele geruststellende mededelingen.

Goed nieuws! 🎉 Bitvavo viert kerst en geeft onze lezers gratis BTC, XRP of een andere crypto 🚀 Advertentie Bitvavo

Bitvavo komt er zonder kleerscheuren vanaf

VIDEO: BITVAVO vs FTX Wat Is Het Verschil?
Lotgenoten Clips

Veel exchanges hebben naar aanleiding van het FTX-fiasco aangegeven dat zij bereid zijn om hun proof-of-reserves te publiceren. Onder meer Binance, OKX en Crypto.com gaan dus binnenkort naar buiten brengen wat er precies in hun reserves zit. Ook Bitvavo is naar eigen zeggen van plan dit op een transparante manier te doen:

“Op dit moment zijn wij inderdaad ook de mogelijkheden aan het onderzoeken om op een transparante manier onze klanten de geruststelling te geven over de door Bitvavo aangehouden reserves.“

Daarnaast geeft Bitvavo aan dat zij op het moment geen problemen bij het opnemen van geld door gebruikers ervaren. De exchange had verder ook totaal geen banden met FTX of Alameda Research en heeft dus niet direct schade geleden aan de ondergang van deze twee bedrijven. Bitvavo maakt ook gewoon nog winst:

“In het nieuws rondom FTX lezen we dat sommige andere crypto dienstverleners het mogelijk moeilijk hebben en opnames stopzetten. Hier is bij Bitvavo geen sprake van. Bitvavo onderhoudt geen zakelijke banden met FTX of Alameda en ondervindt dan ook geen impact van hetgeen zich op dit moment bij FTX afspeelt. Bitvavo is financieel gezond en maakt al sinds de oprichting winst.”

De Nederlandse exchange geeft ook aan dat de situatie bij FTX opnieuw heeft bevestigd dat het nemen van onnodige risico’s geen plek heeft binnen de bedrijfsvoering van het bedrijf:

“De situatie bij FTX bevestigt onze manier van bedrijfsvoering, die dusdanig is ingericht dat wij geen onnodige risico’s nemen. Bij Bitvavo staat de veiligheid en continuïteit van de dienstverlening voorop. Door onze gezonde financiële positie zijn wij in staat om ook tijdens minder goede marktomstandigheden de continuïteit en kwaliteit aan dienstverlening te blijven bieden die onze gebruikers van ons gewend zijn. 

Gebruikerstegoeden Bitvavo zijn zelfs verzekerd

VIDEO: Zo verzend je eenvoudig crypto van Bitvavo naar FTX
WebCoins

In het geval dat er toch onverhoopt wat catastrofaal misgaat zijn gebruikerstegoeden bij Bitvavo zelfs verzekerd. In totaal heeft het bedrijf verzekeringen afgesloten bij externe partijen tot een bedrag van maar liefst €225 miljoen. Ook worden de tegoeden van gebruikers ondergebracht bij een aparte stichting die volledig losstaat van Bitvavo. De financiële resultaten van de exchange hebben dus geen invloed op de tegoeden die worden bewaard bij deze losse stichting.

Als laatste geeft Bitvavo ook nog eens garantie op crypto-tegoeden tot maar liefst €100.000 in het geval van bijvoorbeeld een hack.

Al met al lijkt het er dus op dat gebruikers van Bitvavo zich geen zorgen hoeven te maken. Het is extreem onwaarschijnlijk dat de exchange net als FTX kopje onder gaan in de voorzienbare toekomst. Meer lezen over de exchange? Vind hier de Bitvavo review uitgevoerd door Crypto Insiders.

Post Views: 98

Sources


Article information

Author: Matthew Kim

Last Updated: 1702384082

Views: 728

Rating: 4.3 / 5 (34 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Kim

Birthday: 1960-06-26

Address: 442 Penny Wells, Bautistabury, NM 67493

Phone: +3838639921971963

Job: Biomedical Engineer

Hobby: Running, Skateboarding, Aquarium Keeping, Fishing, Writing, Dancing, Playing Piano

Introduction: My name is Matthew Kim, I am a variegated, transparent, venturesome, talented, unyielding, dazzling, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.