header banner
Default

Gram altı altın artık piyasada yok mu?


Altın rafinerileri bundan sonra asgari olarak 1 gram altın üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre 0,5 gram olan altın basma yetkisi rafineriler için 1 gram olarak değiştirildi.

Vatandaşlar ise ellerindeki 1 gram altında bulunan altınlar için endişelenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması sadece altın rafinerilerini ilgilendiriyor. Başka bir deyişle sadece altın rafinerileri bundan sonra 1 gramın altında altın üretimi yapamayacak.

VATANDAŞIN ELİNDEKİ 1 GRAMIN ALTINDAKİ ALTINLARIN SATILIYOR, ALINIYOR, TASARRUF EDİLİYOR, DEĞERİ DE KAYBOLMUYOR

Elinde 1 gramın altında altını olanların endişelenmesine gerek olmadığı gibi 1 gram altındaki altınlarını istedikleri gibi tasarruf edip, istedikleri kuyumcuda da değerinde bozdurabilecek ya da satın alabilecek.

SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Şu anda mevcutta kuyumcularda, e-ticaret sitelerinde 1 gramın altındaki altınların satışı ve piyasadaki hakimiyetleri devam ediyor.

Gram altındaki altınlar 0,05 gram, 0,10 gram, 0,25 gram, 0,50 gram şeklinde rafinerilerce basılmış halde satılıyor.

GENELDE HEDİYE OLARAK VERİLİYOR

Gram altındaki altınlar genelde bebeği olan ailelere hediye olarak veriliyor. Bazı vatandaşlar ise tasarruf etmek için kullanıyor.

Sources


Article information

Author: Sarah Frazier

Last Updated: 1699729322

Views: 857

Rating: 4.7 / 5 (109 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sarah Frazier

Birthday: 1943-07-07

Address: 571 Miller Corner, Herreraport, NY 04459

Phone: +4861556406981061

Job: Financial Analyst

Hobby: Writing, Woodworking, Hiking, Sewing, Raspberry Pi, Embroidery, Sailing

Introduction: My name is Sarah Frazier, I am a skilled, unyielding, audacious, enterprising, irreplaceable, expert, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.