header banner
Default

Hvad er decentral finansiering (DeFi) og hvordan fungerer det?


Hva er DeFi?

VIDEO: What is DeFi in Crypto? 🧐 Decentralized Finance Explained! 🧠 (Ultimate Beginners’ Guide on DeFi📚)
Crypto Casey

Desentralisert finans, kjent som DeFi, er begrepet som brukes for å beskrive et blokkjede-basert system for finansielle tjenester som fjerner behovet for godkjenning av transaksjoner fra offentlige etater. Kort forklart er DeFi som en finansiell institusjon eller et banksystem med blokkjede, der du kan trade digitale aktiva eller kryptovaluta uten transaksjonskostnadene utstedt av sentrale banker eller lignende institusjoner.

DeFi er også en gratis markedsplass med åpen kilde som lar kodebrukere skape og utvikle sine egne desentraliserte apper (dApps). DeFi-plattformer tilbyr betalingstjenester, trades og investeringer, lån, forsikring og håndtering av aktiva.1 Selv om DeFi kan virke fristende og fordelaktig for brukere er det likevel et par risikoer som er verdt å merke seg.

Hvordan fungerer DeFi?

VIDEO: What is DeFi? | Decentralised Finance Tutorial For Beginners | Decentralised Finance | Simplilearn
Simplilearn

DeFi bruker et teknologibasert blokkjede-økosystem for å omgå det tradisjonelle systemet for håndteringen og prosessen av finansielle tjenester, eller mellommannen med andre ord. Dette gjøres ved å bruke digitale lommebøker, smart-kontrakter og digitale avtaler og orakler.

Som et desentralisert system har DeFi en finansiell struktur som drives av flere datanettverk som fungerer som offentlige regnskaper som lagrer digitale kopier av transaksjoner. Det bruker kryptovaluta og smart-kontrakter eller digitale avtaler på Ethereum-nettverket, den nest-største markedsplassen for kryptovaluta (etter Bitcoin).

Selve konseptet bak DeFi er en game changer, og vil tilpasses for boliglån, generelle lån og andre banktjenester.2 Den nye fintechen anvender desentraliserte apper (dApps), som består av hardware, software og stablecoins . Det lar brukere låne og trade kryptovaluta uten godkjenning fra sentrale banker eller andre statlige myndigheter.

I løpet av DeFi-boomen har det amerikanske selskapet Coinbase tilpasset dette konseptet og utviklet en desentralisert kryptobørs, kjent som en Global Digital Asset Exchange (GDAX).

Hva er fordelene og ulempene med DeFi?

VIDEO: How to Make Money with Crypto - DeFi For Beginners
Whiteboard Crypto

Det er en rekke fordeler og ulemper assosiert med DeFi. Disse inkluderer blant annet:

Fordelene med DeFi1

VIDEO: Hva er Defi? Desentralisering Simpelt forklart!
Krypto Norge
 • Realtidstransaksjoner og økt åpenhet
 • Renter på DeFi oppdateres flere ganger i minuttet
 • Økt oversikt over transaksjoner med kontoaktivitet som kan noteres offentlig og verifiseres av andre brukere
 • Spar penger med lave transaksjonskostnader og andre tradisjonelle kostnader og avgifter innen finansielle tjenester
 • Motta renter raskere sammenlignet med tradisjonelle finansielle institusjoner, som banker, som gir disse på månedlig basis
 • Lagre peer-smartkontrakter mellom parter på en offentlig database på blokkjeden som kun stenges når vilkårene i den digitale avtalen møtes
 • Programmerte smartkontrakter som sikrer automatisk utførelse av vilkår og betingelser. Avtalen kan for eksempel programmeres slik at den automatisk vil frigi sikkerheten når betingelsene for kontrakten oppfylles
 • Bygg programmene dine i DeFi ettersom det er en åpen kilde. Brukere som ønsker å gå gjennom og redigere kildens kode trenger ikke særegne godkjennelser
Kryptovaluta blokkjede

Risikoene med DeFi1

VIDEO: BLI EN KRYPTO MESTER - Hva er Defi, farming og uniswap
André Hatlo
 • Frykten for at midler skal gå tapt eller låses i systemet
 • Hacking er en alvorlig trussel, ettersom sofistikerte hackere kan oppdage svakhetene og bryte seg inn i systemet
 • Feil i systemet kan oppstå dersom det er bugs eller feilkoder i blokkjedens programmering
 • For å sikre kontoen din kreves det unike koder som private nøkler, som vil si at du kan miste tilgangen til pengene dine dersom du mister disse
 • Fallende verdier på kryptotilganger som brukes som sikkerhet kan resultere i at posisjon likvideres2

DeFi vs. kryptovaluta: hva er forskjellene?

VIDEO: What is DeFi? (Decentralized Finance Animated)
Whiteboard Crypto

Selv om krypto er desentralisert er det ikke en DeFi, og motsatt. Det er et par forskjeller mellom DeFi og kryptovaluta. Verdien av kryptovalutaer som bitcoin lagres i en egen blokkjede. DeFi er derimot en konseptuell markedsplass som tilbyr diverse kryptovalutaer på Ethereum-nettverket.

Med DeFi kan de som har kryptovalutaer utlåne de digitale myntene sine og få renter på dem. Alternativt kan de også låne mot kryptovalutaen de har i de digitale lommebøkene sine.

Slik fungerer DeFi-mynten

VIDEO: What is DeFi? A Beginner’s Guide to Decentralized Finance
99Bitcoins

Du kan investere i DeFi-kryptovalutaen med DeFi-mynten (DEFC), som er en digital token som representerer DeFiCoins.io nettsiden og DeFi Swap-børsen.3 Børsen muliggjør direkte bytting av verdier mellom kjøpere eller selgere og andre markedsaktører uten å måtte gå gjennom en desentralisert tredjepart. Dette gjøres gjennom protokollens digitale token - DEFC.

Det er en rekke mynter og tokens som kan trades på DeFi-børsen, blant annet Uniswap, Chainlink og titalls andre. DEFC opererer på Binance Smart Chain og kan byttes av brukere gjennom digitale lommebøker.3

DeFi-mynten promoterer følgende funksjoner:3

VIDEO: What is DEFI? Decentralized Finance Explained (Ethereum, MakerDAO, Compound, Uniswap, Kyber)
Finematics
 • Tjen utbytte gjennom det statiske belønningssystemet. For å fraråde brukere fra å holde på DEFC tokens fra day trading tar protokollen ut en transaksjonsskatt på 10 %. Man antar at dette vil oppfordre brukere til å holde på tokens over lengre perioder. Belønningssystemet fungerer på samme måte som konvensjonelle betalinger av utbytte
 • Håndter likviditetsutfordringer i desentraliserte børser. Protokollen lar brukere tjene en fast rente ved å plassere den digitale valutaen deres i likviditetspooler med hjelp av smartkontraktsteknologi. Til forskjell fra en konvensjonell kryptobørs eller -megler som bruker desentraliserte ordrebøker, krever ikke DEFC sine automatiske likviditetspooler en annen deltaker i andre enden av handelen
 • Brannstrategi benyttes. Å brenne en krypto-token fungerer på samme måte som programmer for tilbakekjøp av aksjer. Dette reduserer det totale tilbudet av tokens og øker markedsverdien

Protokollen er fortsatt relativt ny, men stortingsmeldingen indikerte at systemet vil integrere en rekke andre funksjoner i fremtiden som vil ligne på tradisjonell sentralisert finans.3

Les mer om trading av kryptovaluta

Slik trader du DeFi

VIDEO: How I Make $200/Day in Passive Income Staking Stablecoins
DeFi
 1. Lær mer om hvordan kryptovaluta fungerer
 2. Åpne en konto, eller øv med en gratis demo
 3. Velg din mulighet
 4. Angi hvor stor posisjon du ønsker, og ta skritt for å håndtere risikoen din
 5. Plasser ordre

Hos oss kan du trade på 11 store kryptovalutaer, to kryptokryss og én kryptoindeks som sporer prisene på de ti beste kryptovalutaene, vektet etter markedsverdi.4

Prosessen for å åpne en konto for trading med Turbo24 eller CFDer hos oss er fullstendig digital. Du kan også trade kryptovaluta med futures eller barriers og vanilla-opsjoner. Hos oss kan du trade på følgende kryptovalutaer:

 • Bitcoin
 • Ether
 • Bitcoin Cash
 • Litecoin
 • EOS
 • Stellar
 • Bitcoin Cash/Bitcoin
 • Ether/Bitcoin
 • Crypto 10-indeks
 • Cardano
 • Chainlink
 • Polkadot
 • Dogecoin
 • Uniswap

Når du trader med turbowarranter og CFDer, åpner du posisjonen din på marginkrav – et innledende innskudd som bare er en brøkdel av din totale markedseksponering.

Både turboer og CFDer er derivater med giring – noe som betyr at du kan trade på prisbevegelser på kryptovaluta uten å ta eierskap til noen underliggende mynter.

Når du trader med giring, vil du måtte betale et startinnskudd kalt marginkrav for å åpne en posisjon og øke din eksponering for den valgte kryptovalutaen. Giring kan øke både tap og fortjeneste, så det er viktig at du tar steg for å håndtere egen risiko.

Så snart du sender inn søknaden din, vil vi verifisere dine detaljer. Dersom søknaden blir godkjent, kan du gjøre innskudd av midler og begynne å trade. Det er ingen forpliktelse til å sette inn midler på kontoen før du er klar til å trade. Du kan trekke tilbake midler fra kontoen din etter forgodtbefinnende.

Oppsummering av DeFi

VIDEO: Innovation to Spark Next Bull Run? 🔥📈 (5 Altcoins for New Market Cycle! 💎🎲) 2023 Altcoin Strategy! 👍
Crypto Casey
 • DeFi er et blokkjede-basert system for finansielle tjenester som omgår statlige myndigheter og assosierte kostnader som for øyeblikket finnes innen tradisjonelle bank- og investeringssystemer.
 • En av forskjellene mellom kryptovaluta og DeFi er at kryptoverdier stort sett ligger i blokkjeden, mens DeFi er en handelsplass for krypto der en rekke kryptovaluter og altcoins kan trades
 • DeFi er en åpen kilde, som vil si at du kan se og endre koden og utvikle egne programmer
 • Transaksjoner på DeFi skjer i realtid og har økt åpenhet ettersom hver aktivitet registreres i en offentlig hovedbok
 • Du kan bruke giring til å øke eksponeringen din når du trader med kryptovaluta og åpne posisjonen din til en brøkdel av markedsverdien

Fotnoter
1 Vistra, 2022
2 CNBC, 2021
3 DeFi Coin Whitepaper, 2021
4 Kun bitcoin og ether er tilgjengelige for Turbo24

Sources


Article information

Author: Garrett Kim

Last Updated: 1697806803

Views: 990

Rating: 4.2 / 5 (74 voted)

Reviews: 98% of readers found this page helpful

Author information

Name: Garrett Kim

Birthday: 1924-07-18

Address: 8388 Phillips Avenue, Heatherhaven, VA 42999

Phone: +4467370231424084

Job: Drone Pilot

Hobby: Backpacking, Bowling, Playing Chess, Beekeeping, Stamp Collecting, Motorcycling, Embroidery

Introduction: My name is Garrett Kim, I am a proficient, accessible, courageous, frank, fearless, steadfast, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.