header banner
Default

Christen Ager-Hanssen ble avskjediget fra sin stilling som leder for London-avdelingen: – Jeg følte meg lurt (+)


Table of Contents

  – Vi tror dette er den største svindelen i historien.

  Forretningsmannen Christen Ager-Hanssen oppsummerer noen hektiske døgn fra en fortauskafé i London. Et snaut år etter at han ble toppsjef i selskapet Nchain har han nå fått sparken av styret. Det skjedde bare syv timer etter at han erklærte varslerstatus, og overleverte en rapport der han beskrev «en kriminell konspirasjon» for å tømme selskapet for verdier.

  Senest i august sa Ager-Hanssen til Dagens Næringsliv at

  Sources


  Article information

  Author: Jacob Garcia

  Last Updated: 1698051961

  Views: 854

  Rating: 4.7 / 5 (111 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jacob Garcia

  Birthday: 1982-05-18

  Address: 64073 Frederick Ferry, Laurieton, SD 37568

  Phone: +4197515000047712

  Job: Article Writer

  Hobby: Soccer, Crochet, Coin Collecting, Kite Flying, Chocolate Making, Sailing, Astronomy

  Introduction: My name is Jacob Garcia, I am a accomplished, bold, skilled, rich, frank, risk-taking, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.